Vid

From Glottopedia
Jump to: navigation, search

Vid je gramatická kategorie slovesa, která obsahuje různé nedeiktické časové významy..

STUB
REF This article has no reference(s) or source(s).
Please remove this block only when the problem is solved.